Spotkania dla przyszłych grantobiorców już zakończone.

02-spotkanie z przyszlymi grantobiorcami-m-GlownoStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” rusza już 4 raz w IX edycji konkursu „DZIAŁAJ LOKALNIE” realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce. W dniach od 04.05.2016r. – 10.05.2016r. odbyły się szkolenia informacyjne w każdej z poszczególnych Gmin: Read more »

Bez kategorii

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców „Działaj Lokalnie IX”

cropped-DL-wraz-z-certyfikatem-DL-2015.png

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” w Strykowie

ZAPRASZA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP NIEFORMALNYCH Z TERENU GMIN :

1. Dmosin w dniu 5.05.2016 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
2. Głowno w dniu 5.05.2016 r. o godz. 9.00 w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie
3. Miasto Głowno w dniu 5.05.2016 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego ul. Norblina 1.
4. Ozorków w dniu 4.05.2016 r. o godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
5. Piątek w dniu 4.05.2016 o godz. 9.00 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
6. Miasto i Gmina Stryków w dniu 10.05.2016 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU nt. „PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE”.
Będzie to szkolenie informacyjne na temat zasad uczestnictwa w Programie, wypełniania wniosku, realizacji i rozliczania projektu. Po szkoleniu przewidziane jest konsultowanie pomysłów

Bez kategorii

Rusza nabór wniosków na kolejną edycję Działaj Lokalnie

OLYMPUS DIGITAL CAMERAStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM rusza już 4 raz w IX edycji konkursu DZIAŁAJ LOKALNIE.
Program Działaj Lokalnie jest adresowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz DOBRA WSPÓLNEGO na terenie gmin wiejskich będących członkami Stowarzyszenia (Dmosin, Głowno, Miasto Głowno, Ozorków, Piątek, Stryków).
W ramach programu można pozyskać granty do 6000,00 zł na projekty mające na celu pobudzanie lokalnej aktywności. A łączna pula przeznaczona na granty wynosi: 55 000 zł. Nabór wniosków rusza 27 kwietnia i potrwa do 27 maja 2016 r. Zaś realizacja projektów rozpocząć się może od połowy czerwca a zakończyć 31 grudnia 2016 r. Wnioski są przyjmowanie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/.

Więcej informacji w kolejnych dniach, gdzie ogłośmy terminy spotkań w gminach dla potencjalnych beneficjentów

Bez kategorii

Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Bez kategorii

Twórcze Domaniewice.

Mlodosc jest w nas-45Projekt „Przystanek Twórczość’ realizowany był przez nieformalną grupę seniorów „Młodość jest w nas” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Domaniewicach. Celem projektu była aktywizacja i rozwój pasji, zainteresowań osób starszych poprzez udział w warsztatach plastycznych i teatralnych oraz zwiększenie integracji środowiska lokalnego poprzez wspólne działanie przy odnawianiu przystanku autobusowego.

Read more »

Bez kategorii

Miód, pszczoły, pasieka w Lipce

pszczołaŚcieżka edukacyjna Pszczeli Świat powstała w miejscowości Lipka jest to wieś położona w gminie Stryków,są tu małe gospodarstwa rolne jest dużo starych przydomowych sadów i dla tego pszczoły czują się tu doskonale nie ma wielkich monokulturowych upraw co sprawia,że jest znikoma chemizacja rolnictwa.Ścieżka Pszczeli Świat jest bardzo potrzebna naszej społeczności.

Read more »

Bez kategorii

Aktywizacja fizyczna dzieci i dorosłych w oparciu o sztuki walki

Piątkowski Klub Miłośników Sztuk Walki „Kyokushin” realizował projekt pod nazwą jak w tytule.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Celem projektu było promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy Piątek. Formą aktywności były treningi z samoobrony połączone z technikami karate Kyokushin. Dzięki dofinansowaniu z Polcentrum udało się kupić worek bokserski, tarcze i łapy trenera. Do tego nadal mamy wodę mineralną którą systematycznie wypijamy.;-)

Read more »

Bez kategorii

Mąkolice ostro trenują.

By do lata byla klata-78A to za sprawą zrealizowanego projektu „By do lata była klata” Celem realizowanego przez nas projektu było stworzenie w naszej miejscowości miejsca dla spędzania wolnego czasu i rekreacji. Za pozyskane pieniądze zakupiliśmy sprzęt do ćwiczeń (orbitrek, ławka ze stojakami, ławka na prostowniki grzbietu, ławka Scotta, maszyna Smitha,
profesjonalne stojaki, zestaw gryfów, pas kulturystyczny, skakanki, maty itp.) aby następnie móc przeprowadzić serię treningów dla mieszkańców Mąkolic i Woli Mąkolskiej.

Read more »

Bez kategorii

OSP w Swędowie dokształcała swoich mieszkańców.

Komputerowi Swedowiacy 45+ 52Realizacja projektu „Komputerowi Swędowiacy 45+” to ich dzieło.

Głównym celem naszego projektu było podniesienie umiejętności ludzi mieszkających na wsi w zakresie obsługi komputera poprzez organizację warsztatów. Przekazaliśmy mieszkańcom wiedzę, aby mogli posługiwać się komputerem dla własnych potrzeb oraz załatwienia wszelkich spraw. Za pomocą projektu zmotywowaliśmy do nawiązania nowych znajomości i integracji oraz poprawione zostało bezpieczeństwo mieszkańców dzięki wczesnemu powiadamianiu o zagrożeniach przez jednostkę OSP Swędów.

Read more »

Bez kategorii

Czerników to piękna szkoła, a przy niej?

Silownia pod chmurka-06„Siłownia pod chmurką” to tytuł projektu, który został zrealizowany przez Grupę „Czerników i Mysłówka razem” pod egidą Szkoły w Czernikowie. Sołtysi sołectw Czerników i Mysłówka zintegrowali okolicznych mieszkańców i stworzyli realne miejsce – siłownię pod chmurką, które służy lokalnej społeczności, aktywizowaniu mieszkańców do ćwiczeń poprawiających kondycję i dobre samopoczucie. Oprócz tego, celem projektu było też przedstawienie propozycji spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, zamiast
przed komputerem lub telewizorem.

Read more »

Bez kategorii