Konkurs „OPOWIEDZ 2016…” ważna informacja

Drodzy grantobiorcy tegorocznego „DZIAŁAJ LOKALNIE IX” !!!

Zmienił się regulamin konkursu „OPOWIEDZ 2016…”.

Zmiana regulaminu spowodowała przyśpieszenie terminu t.j. do 7.01.2017 r. składania prac w ramach I etapu czyli do  Stowarzyszenia LGD „POLCENTRUM” w Strykowie.

karta-zgloszenia-do-konkursu-opowiedz-2016

dl_8_b1_2013-poprawka

Bez kategorii