O Programie

Działaj Lokalnie to ogólnopolski program grantowy finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz budżetów lokalnych samorządów gmin Dmosin, miasto Głowno, Głowno, Ozorków, Piątek, miasto i gmina Stryków Stryków. Jego realizacją zajmuje się Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z lokalnymi Ośrodkami Działaj Lokalnie.

dl_grafika

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM w kwietniu 2013r. stało się jednym z Ośrodków, co umożliwiło organizowanie konkursów grantowych na terenie 6 gmin.

Celem programu jest aktywizacja małych społeczności lokalnych oraz tworzenie szeroko pojętego DOBRA WSPÓLNEGO. Wspieranie ludzi, którzy mają pomysł i chęć, by działać na rzecz swojej społeczności.

O CO CHODZI Z TYM DOBREM WSPÓLNYM?

Z regulaminu:

Dobro wspólne to warunki, tworzone przez społeczność, umożliwiające pełny rozwój jej członków. „Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, z dobra wspólnego korzystamy razem i wszyscy czerpiemy lub przynajmniej mamy możliwość czerpania z niego korzyści. (…) Po drugie, za dobro wspólne jesteśmy współodpowiedzialni. I to od początku do końca. Najpierw trzeba je przecież zbudować lub wypracować. Dobro wspólne nie jest bowiem dane raz na zawsze i nie jest odporne na zniszczenie. Wręcz przeciwnie. To sprawa niezwykle delikatna i wrażliwa.”  …

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

DLA KOGO TEN PROGRAM?

Program jest skierowany do mieszkańców gminy Dmosin, miasto Głowno, Głowno, Ozorków, Piątek, miasto i gmina Stryków. Do udziału w nim zachęcamy wszystkich tych, którzy chcą brać odpowiedzialność za to, co dzieje się w ich społeczności lokalnej, a więc:

– młodych, którzy mają pasję i pomysł na to, by ją wspólnie z innymi rozwijać

– starszych, którzy marzą o tym, by zmienić coś na lepsze w swojej okolicy

– tych, którzy mają odwagę myśleć w kategoriach dobra WSPÓLNEGO (MY nie JA!) i wiedzą jak je wprowadzić w życie

oraz

– rolników, gospodyń, strażaków, dentystów, fryzjerów, mechaników, filozofów, miłośników psów, kotów, starych mebli, kolekcjonerów płyt zespołu Abba  –  jednym słowem do wszystkich tych, którzy chcą WSPÓLNIE zrobić coś dla dobra WSPÓLNEGO!

JAK APLIKOWAĆ CZYLI OPOWIEŚĆ O 3 ŚCIEŻKACH

Program jest adresowany zarówno do organizacji pozarządowych jak i grup nieformalnych. Starając się o grant można skorzystać z jednej z trzech możliwych ścieżek:

– dla organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną

– dla grup nieformalnych nieposiadających osobowości prawnej i znajdujących organizację pozarządową lub instytucję publiczną taką jak: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, która złoży wniosek w jej imieniu

– dla grup nieformalnych nieposiadających osobowości prawnej, ale występujących z wnioskiem samodzielnie jako tzw. Inicjatywa DL (w takiej sytuacji środki grantowe są wydatkowane bezpośrednio przez ODL).

Po więcej informacji zapraszamy na ogólnopolską stronę programu: www.dzialajlokalnie.pl, 

Zachęcamy także do udziału w innych programach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, szczegółowe informacje znajdziecie tu: http://www.pafw.pl/mapa_programow_pafw/