Certyfikowany ODL

Po 10 latach funkcjonowania sieci Ośrodków Działaj Lokalnie, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wspólnie z Ośrodkami Działaj Lokalnie postanowiły uruchomić proces certyfikacji ODL.

Przyznanie certyfikatu ma na celu poświadczenie spełnienia przez dany Ośrodek Działaj Lokalnie najwyższych standardów oraz uhonorowanie za szczególnie zaangażowanie i profesjonalizm w prowadzeniu działań służących rozwojowi i aktywizacji społeczności lokalnych oraz umacnianiu kapitału społecznego, stanowiących wzór dla innych organizacji.

Standardy Ośrodków Działaj Lokalnie oceniane są w czterech obszarach – potencjału instytucjonalnego ODL, współpracy z grantobiorcami i otoczeniem, współpracy z PAFW i ARFP oraz współpracy w ramach sieci ODL.

Poniżej miasta, w których można znaleźć certyfikowane Ośrodki Działaj Lokalnie:

2-filantropia mapka osrodka dzialaj lokalnie paz 20142

Wśród Ośrodków Działaj Lokalnie, które otrzymały Certyfikaty są:
• Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”
• Fundusz Tratwa Szczecinek
• Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum
• Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Granica”
• Stowarzyszenie W.A.R.K.A.-Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa
• Żywiecka Fundacja Rozwoju
• Stowarzyszenie DZIECKO
• Stowarzyszenie „Światowid”
• Stowarzyszenie „CZAJNIA”
• Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”
• Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” 🙂

I MY jesteśmy Certyfikowanym Ośrodkiem Działaj Lokalnie!
Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński oraz Paweł Łukasiak, Prezes Zarządu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, 14 października 2014 podczas gali w warszawskim Skwerze po raz pierwszy wręczyli Certyfikaty 12 Ośrodkom Działaj Lokalnie m.in. za spełnianie najwyższych standardów w realizacji programu, tworzenie wzorów działania dla innych organizacji oraz skuteczne budowanie kapitału społecznego. Wśród nich jest nasze stowarzyszenie.

Jak mówi Joanna Lempart Winnicka, Kierownik Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: „Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie, która w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie, odgrywa bardzo istotną rolę w programie „Działaj Lokalnie”, a my wraz z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce przywiązujemy dużą wagę do jej jakościowego wzmacniania. Wszystkie 60 Ośrodków to silne i profesjonalne organizacje, a Certyfikatami honorujemy te z nich, które wyróżniają się największym zaangażowaniem i profesjonalizmem prowadząc swoje działania na szczególnie wysokim poziomie”.