Podpisanie umów z laureatami konkursu

Dnia 25.06.2018r. odbyło się uroczyste podpisanie umów z laureatami konkursu „Działaj Lokalnie 2018” oraz obowiązkowe szkolenie z zakresu rozliczenia i dokumentowania projektu Działaj Lokalnie!
Pozostaje nam realizacja wspaniałych projektów 🙂
Wszystkim jeszcze raz serdecznie GRATULUJEMY!

„Działaj Lokalnie to program Lokalne Partnerstwa PAFW, zwany dalej Programem, realizowany przez Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. Projekty te służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia oraz podejmowaniu działań odpowiadających na zdiagnozowanie z udziałem społeczności lokalnych potrzeb, co w rezultacie przyczynia się do budowania lokalnego kapitału społecznego.”

Bez kategorii