Podpisywanie umów.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polcentrum”- Ośrodek Działaj Lokalnie- realizuje program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. „Działaj Lokalnie” to program który ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego i przyczynianie się do budowania kapitału społecznego. Na terenie naszego obszaru dofinansowanie otrzymało 11 wniosków złożonych przez organizacja pozarządowe i 2 jako inicjatywa DL. Program cieszy się od lat popularnością i mieszkańcy działający w różnych organizacjach chętnie sięgają po dofinansowanie na swoje pomysły. Do chwili obecnej umowy podpisało 12 beneficjentów.

Kreatywność i pomysłowość mieszkańców by pobudzić i zaaktywizować mieszkańców była ogromna. Wszystkie wnioski będą realizowane zgodnie z założonymi w harmonogramie terminami.  

 1. Stowarzyszenie Śliwniczanie realizuje projekt pn. „Makatka-haftowana babcina gratka” – kultywowanie tradycji ludowych poprzez organizację cyklu warsztatów. 
  Kwota dofinansowania  5 043,00 zł.
 2. Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie realizuje projekt pn.: W harmonii z przyrodą.
  Kwota dotacji 3 502,00 zł.
 3. Fundacja Ekologiczna „Miasto-Ogród Sokolniki” realizuje projekt pn.: Ekologiczne wakacje w Sokolnikach Lesie.
  Kwota dotacji 5 000,00 zł.
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubowidzy realizuje projekt pn.: „Poradne Gosposie”.
  Kwota dotacji 4 310,00zł.
 5. Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie. Realizuje projekt pn. W harmonii z przyrodą.
  Kwota dotacji 3 502,00 zł
 6. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI PIASKI RUDNICKIE W GMINIE GŁOWNO, realizuje projekt Młodzieżowe spotkanie przy ognisku. 
  Kwota dotacji 5 175,00 zł
 7. Stowarzyszeniem „Razem dla Woli” realizuje projekt pn. Będzie się działo gdy stołów i krzeseł nie będzie za mało…
  Kwota dotacji 3 150,00 zł
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrołęce realizuje projekt o nazwie – Mamy bo działamy – umiemy bo się uczymy.  
  Kwota dotacji 5 150,00zł
 9. Stowarzyszenie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi „Niezapominajka” w Głownie. Realizuje projekt – Z „Niezapominajką” w plenerze!
  Kwota dotacji 5 800,00zł
 10. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Głowno „Szansa” realizuje projekt „Pomaganie przez gotowanie”.
  Kwota dotacji 2 445,00zł.
 11. Stowarzyszenie Przystań Piekary realizuje projekt pn. Zielona Przystań, czyli zagospodarowanie terenów zielonych.
  Kwota dotacji 3 330,00zł
 12. Koło Gospodyń Wiejskich w Kalinowie inicjatywa DL , w tym przypadku umowa dotyczy współpracy przy realizacji projektu: PRACUJEMY I BAWIMY SIĘ RAZEM!
  Kwota dotacji 2 790,00 zł

Napisali O NAS 

Bez kategorii