Znamy Grantobiorców Działaj Lokalnie Edycji 2018r.

Z dużą satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Komisja  Grantowa postanowiła dofinansować 12 z 17 nadesłanych wniosków. Łącznie przekażemy na Państwa działania 55 000.00 zł.
W pracach komisji udział wzięło 5 osób reprezentujących różne środowiska i różnych partnerów konkursu. Dodatkowo podczas prac Komisji Uczestniczyła Prezes  Zarządu Aneta Aleksandra Królikowska oraz Koordynator Programu „Działaj Lokalnie” Damian Krzeszewski. Każdy z członków komisji miał za zadanie ocenić projekty pod kątem innowacyjności pomysłu, zaangażowania i współpracy mieszkańców w ich realizację, pożyteczności, trafności zdiagnozowanych problemów, na które odpowiadały projekty, czy też adekwatności zaproponowanych działań do celu jaki zamierzano osiągnąć. Do przyznania było maksymalnie 45 punktów. Każdy projekt oceniało dwóch ekspertów, a wynik punktowy to średnia ich ocen. Dotacje w kwotach od 2000,00 zł. do 6000,00 zł. Stowarzyszenie przyznało już po raz szósty, gdyż od 2013 roku jest częścią ogólnopolskiej sieci Ośrodków Działaj Lokalnie w Polsce, których zadaniem jest organizacja konkursu oraz animowanie okolicy, w której działają do podejmowania aktywności obywatelskiej na rzecz dobra wspólnego.Środki na dotacje pochodzą od Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Gmin Członkowskich LGD „POLCENTRUM”.
BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY KOMISJI GRANTOWEJ za ocenę merytoryczną.

Wszystkim GRANTOBIORCOM SERDECZNIE GRATULUJEMY. Do wszystkich, którzy w tej edycji się nie udało nie zrażajcie się ! Za rok będzie lepiej 🙂
Poniżej 12 przyszłych Grantobiorców, którzy otrzymają dotację:

🏆1. Gminna Biblioteka Publiczna w Dmosinie -> 2000, 00 zł. Joanna Kucińska

🏆2. Stowarzyszenie „Otwarte Serca” przy Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny Kościoła Starokatoli. -> 4000,00 zł. Marcin Walczak

🏆3. FUNDACJA „ZIELONY PIĄTEK ” -> 4935,00 zł. Teresa Maciejak

🏆4. Szkolny Teatr Eureka – Inicjatywa Działaj Lokalnie
-> 6000,00 zł. Anna Kotulska

🏆5. Ochotnicza Straż Pożarna w Strykowie -> 6000,00 zł. Łukasz Ciołek i Julia Ciołek

🏆6. Stowarzyszenie Koło Gospodyń „BABINIEC”
-> 2000,00 zł. Anna Olczak Sowińska

🏆7. Ochotnicza Straż Pożarna Nowostawy Dolne
-> 5500,00 zł. Anna Wielec

🏆8. Stowarzyszenie „Razem dla Balkowa” -> 5950,00 zł.
Beata Gawryszczak

🏆9. Stowarzyszenie Słony Strumyk -> 5555,00 zł.
Anna Pe Jarek Pruchniewski

🏆10. Sołectwo Zelgoszcz – Inicjatywa Działaj Lokalnie
-> 5460,00 zł. Ilona Nowak Wioleta Głowacka

🏆11.Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zbrożkowej
->3000,00 zł. OSP Wola Zbrożkowa Marcin Marczyk

🏆12. Stowarzyszenie „Przystanek Wyskoki” -> 4600,00 zł. Małgorzata Wojciechowska

Już niebawem skontaktujemy się z Państwem odnośnie podpisania umowy oraz obowiązkowego szkolenia z zakresu rozliczenia projektu. 

Bez kategorii